Billackering Vallentuna

Motorbloggen för motorälskare

Billackering Vallentuna

 

Sida 2

Tillfällen då folk kan glömma att stanna i trafiken

20 nov 2017

Det finns en del märken på vägarna som kan vara extra viktiga att hålla reda på, dessa är de markeringar som visar när och var man ska stanna på vägarna. Att komma ihåg att stanna är en av de viktigaste trafikreglerna för att undvika olyckor och krockar på vägarna. Det finns olika typer av vägmarkeringar för när man ska stanna i olika situationer, en del där man alltid måste stanna och andra där man bara behöver stanna vid vissa tillfällen.

Väjningslinjen

Väjningslinjen kombineras vanligtvis med en vägskylt och är den linje som trafikanten inte bör passera när de får väjningsplikt. Föraren bör antingen sakta in eller stanna helt beroende på situationen innan de korsar markeringen. Den ser ut som vita, upp- och nedvända trianglar på en horisontell linje.

Stopplinje

Linjen markerar att alla fordon måste stanna helt innan de passerar den. Markeringen kombineras alltid med en vägskylt eller ett trafikljus, som förklarar varför man måste stanna. Symbolen ser ut som ett långt, rakt, vitt streck och är endast till för att visa platsen där man måste ha bromsat in helt. Den har i sig ingen egen mening eller betydelse.

Övergångsställe

Ett övergångsställe kan markeras med vägmarkeringar men det kan också visas med ett vägmärke eller en trafiksignal. En kombination av alla tre kan också förekomma. Symbolen betyder att fotgängare har företräde och att bilister har väjningsplikt, samt måste släppa fram gångtrafikanter på dessa ställen. Den ser ut som flera lodräta streck på linje bredvid varandra.

Cykelöverfart

En cykelöverfart kan också den markeras med vägmarkering, vägmärke och/eller en trafiksignal. Den är helt enkelt detsamma som ett övergångsställe, med skillnaden är att den istället gäller för cyklister. Symbolen ser ut som en eller två linjer av lodräta rader med kvadrater som passeras av cyklisten.

Farthinder

Ett farthinder har som funktion att sänka hastigheten på vägen och tvinga trafikanterna att sakta ned, det kan till exempel vara ett gupp eller en grop. Den kan visas på flera olika sätt, men ett sätt är genom zick-zackiga linjer av kvadrater på vägen. En farthindersmarkering kombineras också ofta med en vägskylt.

Stopp

Det finns också vägmarkeringar som kanske tydligast av alla visar att man måste stanna på en viss punkt, stopplikts-markeringen. Denna visar i stora, vita eller gula bokstäver att det är förbjudet att stanna på en viss punkt. Den används alltid tillsammans med vägmärket för stopplikt.

Dessa var de vägmarkeringar som kanske är några av de viktigaste att komma ihåg när man är ute och kör.

Läs mer om vägmarkeringar för större trafiksäkerhet.

Transport av farligt gods

21 okt 2017

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för produkter, både föremål och ämnen, som är miljöfarliga eller kan orsaka skador på människor eller egendom om de inte transporteras på ett korrekt och säkert sätt. Exempel på farligt gods är explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor, andra brandfarliga ämnen och giftiga, frätande, radioaktiva eller smittfarliga ämnen. Hanteringen av farligt gods regleras i Lagen om transport av farligt gods (2006:263), vars syfte är att förhindra skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap är den myndighet som kontrollerar att lagen efterlevs.

UN-nummer

Farligt gods ska klassas med ett UN-nummer. UN-numret anger vilken typ av ämne det är som transporteras. UN-standarden är framtagen av en underavdelning till FN-rådet ECOSOC, som ansvarar för ekonomiska och sociala frågor. När man köper en behållare för transport av farligt gods bör man också kontrollera att behållaren är UN-märkt, det betyder att den är godkänd för att hålla farliga ämnen vid transport. Är du osäker bör du alltid fråga försäljaren om vilka användningsområden behållaren är avsedd för.

ADR och RID

ADR och RID (de svenska versionerna benämns ADR-S och RID-S) är internationella överenskommelser för hur farligt gods ska transporteras på väg respektive järnväg. För att en svensk lastbilschaufför eller tågförare ska få transportera farligt gods måste han ha ett ADR-S- eller RID-S-intyg, som han får efter en säkerhetsutbildning. I ADR-S och RID-S finns bestämmelser kring hur och var man får köra, lastning och lossning, handlingsplaner vid olyckor mm.

IBC-tankar

En IBC-tank är en behållare avsedd för bland annat transport av brandfarliga eller frätande vätskor, exempelvis diesel- En IBC-tank är en kvadratisk tank i polyetenplast med en stålram för extra säkerhet. IBC-tanken står på en lastpall av trä eller plast så att den lätt kan lyftas och förflyttas med hjälp av en gaffeltruck. En IBS-tank är idealisk för längre transporter av farligt gods på exempelvis tåg och järnvägar. På grund av sin form medger den en effektiv och säker lastning och lossning.

Gasflaskor

För att transportera farliga gaser behövs godkända gasflaskor. Gasflaskorna är tryckbehållare och måste hanteras och transporteras med stor försiktighet av en utbildad chaufför. Transport av gas måste ske i öppna lastutrymmen för att förhindra att chaufför eller annan personal andas in läckande gas. Misstänker chauffören en läcka ska han omedelbart stanna och kontakta räddningstjänsten.

MSB och Transportstyrelsen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillståndsmyndighet vid transport av farligt gods på väg och järnväg, och Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet för luft- och sjötransporter. Det är dessa myndigheter som skapar regel och utfärdar tillstånd kring hantering och transport av farligt gods. Vill du veta mer kan du besöka dessa myndigheters webbsidor.

Låt en glasmästare fixa stenskotten

28 sep 2017

Stenskott är något som i princip alla bilister drabbas av någon gång (vissa drabbas av det många gånger). När man är ute och kör i godan ro smäller det plötsligt till på vindrutan – en sten eller en dubb har flugit upp och orsakat en stenskott.

Jaja, ett stenskott är väl inte hela världen, tänker nog ganska många. Det är ju trots allt en skada som ser ganska obetydlig ut till en början. Det är väl bara riktiga snobbar som måste fixa till varenda litet stenskott så fort det bara går?

Men det är faktiskt ingen god idé att tänka på det viset, det kan tvärtom bli mycket dyrt att göra det. Det finns många bilister därute som kan vittna om att de bittert ångrar att de inte tog tag i stenskotten direkt. Det blev en kostsam affär att vänta, helt enkelt.

Vad är nu detta? Propaganda från glasmästare som vill ha fler uppdrag och tjäna mer pengar? Nej, definitivt inte, det är bara ren fakta att stenskott kan orsaka allvarliga problem om man inte åtgärdar dem snabbt och på ett professionellt vis.

Det är nämligen så att stenskotten kan orsaka sprickor i vindrutan, och ju längre man väntar, ju större är risken att detta inträffar. Anledningen till detta är att fukt och/eller föroreningar kan frysa i stenskottet, vilket leder till att det bli svårare att få in den så kallade lagringsvätskan.

Och när man väl fått en spricka i vindrutan, då har man allvarliga problem. Är sprickan illa placerad på rutan – så att den täcker en del av synfältet – kan det till och med bli så att bilen inte går igenom besiktningen. Den bedöms då – av uppenbara skäl - inte vara säker att köra runt med på vägarna.

Dessutom, som vi redan varit inne på, är sprickor i rutan betydligt svårare, och dyrare, att laga. En glasmästare kan laga ett stenskott relativt enkelt, men en spricka är ett betydligt mer omfattande arbete. Är det en riktigt stor spricka kanske den inte ens går att laga, utan man måste istället byta ut hela vindrutan. Och det blir definitivt en stor, och i många fall helt onödig, kostnad.

Vänd dig till en glasmästare

Då är vi inne på huvudrubriken för artikeln – detta med att man ska låta en glasmästare laga stenskotten. Och det är viktigt att man vänder sig till en seriös aktör, som behärskar alla typer av glasarbeten och tar arbetet på allvar.

Det finns de som erbjuder sig att laga en stenskott på en kvart – dessa kan man ofta hitta utanför stormarknader – men det är (i de flesta fall) ingen seriös verksamhet.

Som vi nämnt är det en relativt enkel sak för en erfaren glasmästare att laga ett stenskott, men det är ändå ett arbete som tar sin tid. Precis som med alla hantverk innehåller det flera moment som måste utföras på ett korrekt vis. Normalt tar det cirka 45 minuter för en glasmästare att åtgärda ett stenskott.

Som lekman bör man definitivt inte ge sig på detta. Risken är helt enkelt att man förvärrar problemen och istället för att spara en slant drar man på sig stora kostnader. Man måste helt enkelt ha respekt för att det är ett arbete som kräver både erfarenhet och yrkeskunnande.

 

Vad gör man egentligen vid en bilrekond?

18 sep 2017

En bilrekond betyder att man gör en rekonditionering av en bil – precis som namnet avslöjar. Det här innebär bland annat att bilen rengörs både på ut- och insidan, samt polering och vaxning för att konservera och få fram bilens glans. Det är dock inte bara av estetiska skäl, utan görs också därför att det förlänger lackens livslängd. Experter på bilrekonder finns över nästan hela landet, men är vanligast att se i större städer som Stockholm och Göteborg. Med det sagt kan även boende i mindre städer sannolikt få en bilrekond utförd nära sig, men det finns ett större utbud i t.ex. Stockholm.

Insidan

Vid en bilrekond städar man noggrant bilens insida. I städningen tar man bland annat ut golvmattorna och tvättar dem och dammsuger. Vidare putsar man insidan på rutorna samt all vinyl, läder och plastdetaljer i dörrkarmar, paneler och lister. Det här görs med särskilda medel anpassade efter respektive material. Många firmor kan även genomföra en våtrengöring av bilklädseln på begäran. Det kan till exempel behövas efter att man har spillt kaffe eller något annat färgstarkt på den.

Ett annat problem som kan tas om hand vid en bilrekond är lukt. Jobbiga odörer kan ha många orsaker, men inte helt ovanligt är att blöta hundar har vistats i bilen och lämnat efter sig en doft som är mycket svår att få bort.

Utsidan

Utsidan är det som syns och något som det också läggs mycket stor vikt vid. Det är även det som brukar vara lite svårare som lekman att få till riktigt bra. När bilen används utsätts lacken hela tiden för nedslitande element. Värme och kyla turas om att bleka och bita, samtidigt som det blåser smuts, sand, grus och andra saker på lacken. Med all den här nedbrytningen kräver lacken underhåll om bilen ska hållas i ett fint skick över tid.

Något som sliter särskilt hårt på bilen är vägsaltet vintertid. Det bryter ner lacken och bildar en grogrund för rostbildning. Det här är kanske inte ett lika stort problem på platser som Gotland, där vägsalt knappt användas. I större städer som till exempel Stockholm, där i princip alla vägar är tillräckligt trafikerade för att behandlas med antingen grus eller salt, blir problemet mer påtagligt. Det kan vara så att den som kör mycket i Stockholm har en större anledning att någorlunda regelbundet göra en bilrekond om bilen ska hållas i topptrim.

Sex tips inför körkortet

22 aug 2017

Ska du ta körkort? Förmodligen är du då i full färd med att övningsköra och att plugga till teoriprovet. Att ta körkort är inte helt lätt, så det kan är bra att ta tillvara på alla tips som finns därute. I den här texten har vi samlat ett antal tips som kan hjälpa dig på vägen till en godkänd uppkörning.

Övningskör mycket

Det är viktigt att övningsköra mycket. Även när du känner dig bekväm med att manövrera bilen, kommer du sannolikt att ofta stöta på nya situationer i trafiken. Dessa situationer bör man lära sig hantera på ett bra sätt, annars är det svårt att få godkänt på uppkörningen.

Övningskör där du ska köra upp

Att övningsköra i de områden man ska köra upp i kan vara en avgörande skillnad på dagen för uppkörningen. Ska du till exempel köra upp i Kristianstad, bör du ta dig tiden att övningsköra runt staden och i centrum i Kristianstad. På uppkörningsdagen är du troligtvis lite nervös. Att då känna till omgivningarna väl kan vara avgörande för om du får ditt körkort eller inte.

På så vis finns en fördel att ta körkort i sin egen stad. Om du till exempel nyligen har flyttat till Kristianstad från Stockholm, finns en risk att du får det svårare att klara av uppkörningen än någon som bott i Kristianstad i hela sitt liv.

Läs mer här: http://www.körkortkristianstad.se.

Försök köra med samma bil som på uppkörningen

Givetvis behöver man inte köpa en ny bil av en viss modell, bara för att det är den som används vid uppkörningen. Det kan dock vara värt det att kolla upp vilka bilar som används och vad karaktärsdragen för dem är.

Ett exempel på något som kan skilja sig åt olika bilar emellan är vridmomentet. Kanske har bilen du kör privat i mycket bra vridmoment, medan bilarna som används vid uppkörningen är sämre när det gäller det? I sådana fall är det stor risk att du får motorstopp. Motorstopp är dock inte något man brukar bli fälld på, men när man redan är nervös är ett motorstopp något man gärna inte vill få.

Var allmänt förberedd

Dagen för uppkörningen bör du se till att förbereda dig ordentligt. Gå och lägg dig i tid så att du hinner sova mycket och är ordentligt utvilad. Ett annat tips är att se till att besöka toaletten, dricka vatten och kanske äta något energirikt innan uppkörningen påbörjas. Annars finns det en risk att din körning störs då koncentrationen försämras.

Säkerheten är viktigast

Något som är bra att ha i åtanke under uppkörningen är att säkerheten är viktigast. Det är trots allt inspektörens uppgift (bland annat) att kontrollera så att du kan framföra bilen på ett säkert sätt. Därför kan det vara en bra idé att vara extra tydlig med att du kollar döda vinkeln och vidtar andra nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Ta minst en körlektion – men gärna fler

Det finns de som övningskör privat och klarar uppkörningen på första försöket. Det är dock svårt, och det är ganska få som gör det. Att ta en regelrätt körlektion är bra av flera skäl. Till exempel är lärarna uppdaterade med de senaste reglerna inom trafiken, samt att de har mycket erfarenhet av att få elever just att klara av uppkörningar och få körkort. Sannolikheten är stor att de är bättre lärare än den du övningskör privat med.

Körkort är absolut nödvändigt

15 aug 2017

Det blir allt svårare för unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden och konkurrensen dem emellan blir allt hårdare. Saknar man som ung människa betyg från gymnasiet så hamnar man allt längre ner i hierarkin och detta gör att utanförskapet i Sverige blir allt större. En annan sak som spelar stor roll i huruvida man som ung människa kan få möjlighet till en fast anställning – oavsett vilken bransch det handlar om – är att man har ett körkort. Just körkortet har blivit lite av en markör som företag söker och som vi sa ovan så spelar det ingen roll vilket yrke det handlar om – du kan alltså söka jobb som receptionist och inte få jobbet för att du saknar körkort. Detta trots att du inte kommer att behöva detta i yrket.

Tyvärr är detta en sanning och om man ser till specifika städer så sticker Stockholm ut mest då det handlar om konkurrensen om arbeten och det blir också där som ett körkort blir som allra viktigast. Något som blir en svårighet för många då Stockholm också är den stad som är svårast att köra bil i. Det blir alltså svårare för unga att ta sitt körkort i Stockholm än vad det är för ungdomar i en mindre stad – trafiken är hårdare, intensivare och svårare att navigera sig fram igenom i Stockholm. Hur ska man då göra för att ta ett nödvändigt körkort som ung i Stockholm?

Ta ditt körkort genom en intensivkurs i Stockholm

Ja, här finns det några alternativ och ett av dem är att man söker sig till en intensivkurs ii annan stad än just Stockholm. Det vill säga – man åker iväg och tränar på att köra bil under exempelvis två veckor i en annan stad och återvänder därefter med den rosa lappen i sin hand. Detta är dock ett kostsamt alternativ och därför inte något som passar alla. Här kan det vara bättre att anmäla sig till en intensivkurs ändå – men en som äger rum i Stockholm. Att gå en intensivkurs för att ta sitt körkort handlar om att man på kort tid pressar ihop all teoretisk och praktisk kunskap som en körkortsutbildning omfattas av och kan man genomföra en sådan i Stockholm så är också mycket vunnet.

Det vi menar här är att en intensivkurs i Stockholm i långa loppet blir mer värdefull än en som är genomförd i exempelvis Kramfors – detta då man lär sig att köra i Sveriges svåraste stad rent trafikmässigt. Och – bor man redan i Stockholm så slipper man dessutom betala dyr logi för en intensivkurs på en annan ort.

Att man som ung nästan måste ha ett körkort för att kunna få tag på en lämplig sysselsättning inom arbetslivet är en sanning och det är därför viktigt att man inte skjuter detta på framtiden. Ta körkortet så fort som möjligt och om detta sedan sker genom en intensivkurs – i Stockholm eller någon annanstans – eller genom en vanlig utbildning spelar ingen roll. Huvudsaken är att man tar körkortet – denna rosa lapp kan nämligen öppna dörrar som annars riskerar att förbli låsta.

Tips när man kör lastbil

12 jul 2017

Att köra lastbil är inte som att köra en vanlig personbil. Det krävs en helt annan riskmedvetenhet då lastbilen beter sig lite annorlunda och den enkla anledningen att den är väldigt mycket större. För att köra säkert finns det ett par saker man bör känna till:

Bromsa tidigare

Som nämnt i inledningen krävs en viss riskmedvetenhet när man kör lastbil. Detta gäller särskilt om lastbilen körs med last eftersom vikten då ökar en hel del. Bromsa alltid i tid.

Bredare svängar

Det här kan särskilt appliceras på högersvängar. För att undvika att hamna på trottoarkanter eller krocka med andra föremål bör man ta ut svängen ordentligt. En bra regel är att börja svänga först när en bra bit av lastbilen har ”kommit ut” från den vägen man svänger ifrån.

Byt filer med försiktighet

Att byta fil med en lastbil är inte alls som att byta fil med en vanlig personbil. För det första har lastbilar (särskilt när de är lastade) en ganska långsam acceleration. Lastbilar bör därför alltid hålla sig i de långsamma filerna.

Om en lastbil ska göra en omkörning är det viktigt att hålla en god marginal till bilen bakom. Detta eftersom det är svårt att veta var man har lastbilen exakt. Svänger man in för tidigt framför den bilen man kör in kan det sluta riktigt illa.

Svårare att hantera backar

Till skillnad från de flesta personbilar, är det svårt som lastbilschaufför att hålla samma acceleration i en uppförsbacke. Samma gäller även åt motsatt håll – i nerförsbacke är det svårare för en lastbil att sakta ner än för en personbil.

Känn till lastbilens höjd

Det är oerhört viktigt som lastbilschaufför att känna till lastbilens höjd. Extra viktigt är det vid stadskörning, då tunnlar och infarter till olika lokaler eller garage kan vara låga i tak.

Speglarna är viktigare

Säkerställ att alla speglar är rätt inställda innan du börjar köra. Speglarna spelar en större roll vid körning av ett stort fordon än vad det gör med ett mindre – se därför till att de alltid är rätt inställda innan du börjar körningen.

Packa rätt

Dubbelkolla gärna både en och två gånger att lasten är riktigt packad och placerad. Tung last som far runt är oönskat på flera plan – speciellt om det är en dyr last.

Tips när man ska ta lastbilskörkort

12 jul 2017

Som vid alla uppkörningar kan det kännas riktigt nervöst när man ska ta ett lastbilskort. Man kan tänka sig att det känns ännu mer nervöst just vid lastbilsuppkörningar eftersom det är ett ganska mycket större fordon som man ska manövrera. Här kommer ett par tips man kan luta sig mot om nervositeten smyger sig på:

Kolla speglarna ofta

Körskolläraren kommer att tänka på hur mycket du kollar i speglarna. Detta bör med andra ord göras ofta och väl. Det är bättre att titta lite för mycket än lite för lite, då spegelkollningen är mycket viktig i den bedömning som körskolläraren gör.

Ta ut svängarna

Ta ut svängarna ordentligt när du kör. Att hamna på trottoarkanten kan anses vara mycket slarvigt och ge dig minuspoäng hos körskolläraren. Tänk på att fordonet är stort helt enkelt och förbered svängen noga.

Förbered detaljerna

Innan ni börjar köra – se till att så instrument och speglar är noggrant inställda efter dina önskemål. Ställ in både ratten och sätet i rätt körställning och glöm för all del inte att ställa in speglarna. Det är små detaljer, men likväl viktiga för att du ska få körkortet.

Kör lugnt och säkert

Det är alltid bra om du kör för lugnt och för säkert än tvärtom. Om du till exempel närmar dig en järnvägsövergång – stanna lastbilen, böj dig framåt och titta metodiskt åt både höger och vänster. Var även försiktig med bussar, har de till exempel börjat blinka ut bör du inte köra förbi. Tvärnita dock inte – gå på känsla och omdöme från fall till fall.

Det här tipset är egentligen inget specifikt för lastbilskörkortet, men kan anses vara viktigare än för ”vanligt” personbilskörkort. Om du närmar dig ett trafiklyse som har varit grönt länge – chansa inte utan håll en väldigt låg fart så att du smidigt kan bromsa in i tid. Plötsliga inbromsningar kommer inte att ge pluspoäng hos körskolläraren.

Backa mot ramp

Det finns många olika typer av ramper, vilket gör att det kan skapa en del förvirring när man kommer fram till dem. Gå alltid ur bilen och granska omgivningen och rampen innan du backar upp. Känner du att du behöver flytta på rampen lite grand – undvik det i sådana fall. Många lärare kan anse att man inte ska behöva flytta på rampen överhuvudtaget.

Ta ditt körkort med en intensivkurs i Stockholm

12 jul 2017

Tiden är ofta en avgörande faktor då det kommer till att ta körkort och bristen på sådan är ofta den enkla förklaringen till att många äldre saknar körkort. Kort sagt, i och med att man blir äldre så kommer andra saker emellan; man börjar studera, man börjar jobba, man flyttar hemifrån och man skaffar familj. Lägger man därtill att man kanske byter stad så blir det hela än tydligare då ytterligare en viktig komponent i att ta körkort i och med detta också försvinner då föräldrarna och övningskörning med dessa utgår som alternativ. Den bästa åldern för ett körkort ligger helt enkelt under de år då man är mellan sexton och nitton år och där man kan övningsköra, studera teori och kan göra det endast med sin skolgång som störande; väntar man längre än så finns risken att livet, så att säga, kommer emellan och att man plötsligt står där utan körkort och känner att tåget börjat lämna perrongen.

Vi ska här inte säga att ett körkort är något som definierar en människa och att man klarar sig bra även utan detta; speciellt som boende i Stockholm där kollektivtrafiken är betydligt bättre än i andra städer och där staden dessutom försöker uppmuntra till mindre bilister genom utökad satsning på nämnda kollektivtrafik samt på fler cykelbanor. I Stockholm kan man således klara sig bra även utan ett körkort, Men – och här kommer det avgörande i en fråga om körkort: man blir fri och mer mobil om man har det. Även om det finns en bra kollektivtrafik så kommer det alltid andra tillfällen då ett körkort kan vara väldigt bra att ha; speciellt om man ser till en familj med barn och där man ska genomföra längre resor tillsammans – eller, för den delen, bara enklare utflykter inom Stockholm. Dessutom så ska man också poängtera att det är roligt att köra bil också.

Det som man ska säga gällande detta är att tiden inte behöver vara en sådan stor faktor i att ta körkort och att det definitivt inte behöver handla om en längre sådan innan man får den efterlängtande rosa lappen i sin hand. Det som många bygger upp gällande tiden är något som är direkt hämmande och som leder till att man inte tar det; man ser att det ska handla om minst ett halvår där väntan på en uppkörningstid, där väntan på teoriprov och där väntan på att få genomföra halkbanan också väger in – kort sagt; man ser hela processen kring ett körkort som något mödosamt och om man dessutom har liten, eller ingen, körvana så ger man upp på förhand. Det behöver man inte göra och här kan vi nämna en intensivkurs som ett väldigt bra alternativ för att snabbt ta ett körkort. På en intensivkurs så får man på en komprimerad tid lära sig allt som krävs och dessutom så har man hela tiden moment framför sig som redan är bokade – teoriprov, halkbana och uppkörning –och som ligger som en morot.