Billackering Vallentuna

Motorbloggen för motorälskare

Bilar klassas som farligt avfall

När den gamla bilen tillslut ger upp kan det kanske vara lockande att bara låta den bli ståendes istället för att ta den till skrotning. Men att göra så är faktiskt både farligt och olagligt.

Gamla bilar som börjat rosta sönder klassas som farligt avfall innan de tömts på farliga vätskor och komponenter. Bilar innehåller en mängd kemikalier som är skadliga för både naturen och människor om de hamnar på fel ställe, så som i grundvattnet. Oljor, glykol och andra vätskor som finns i till exempel bilbatterier och ämnen som bly och kvicksilver behöver återvinnas och hanteras på ett korrekt sätt för att inte orsaka skada.

Många olika bilar

Slipp rättsliga problem

Den som inte sköter skrotningen korrekt utan istället låter gamla fordon förvandlas till miljöfaror riskerar att drabbas av rättsliga konsekvenser såsom vite och böter och kan tvingas att städa upp. I värsta fall kan det behövas ett större saneringsarbete av mark om det har stått många gamla uttjänta bilar där under längre tid. Det är tyvärr inte helt ovanligt att människor ibland samlar okörbara bilar på detta sätt, kanske med planen att använda dem som reservdelar eller någon gång rusta upp dem. Oavsett anledning är detta inte något som rekommenderas.

Undvik oseriös och illegal bilskrotning

När det kommer till att skrota en gammal bil tänker många tyvärr mer på plånboken än på miljön eller eventuella konsekvenser som kan komma av en felaktigt utförd skrotning. Genom snabba sökningar på nätet är det lätt att hitta en bilskrot med ett till synes förmånligt erbjudande. En del av dessa erbjudanden är såklart bra och något man utan problem kan använda sig av. Men i en del fall kan mindre seriösa företag och verksamheter dölja sig bakom löften om till exempel gratis bortforsling. Istället för att skrotas kan bilen istället fraktas bort och säljas utomlands och som blåst bilägare får man då lösa problem med fortsatta avställningsavgifter och fordonsskatt. Kolla alltid upp bilskroten ordentligt så att den är auktoriserad och läs på om vilka papper som är viktiga att ha koll på vid en skrotning.

Det är inte heller alla som bedriver skrotning av bilar som är seriösa nog att ta hänsyn till rådande miljöregleringar. Bilarna demonteras istället först och främst med den ekonomiska vinningen i åtanke. Ett seriöst bilskrotningsföretag kan idag bli miljöcertifierat vilket visar på en hög säkerhet och god planering vid hanteringen av en bils farliga avfall. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajt: https://www.bilskroteskilstuna.nu/

16 Mar 2020

MOTORBLOGGEN

Välkommen till Billackering Vallentunas Motorblogg! Den här bloggen är för oss alla som älskar motorer och bilar. Vi är ingen traditionell bilblogg, utan vi skriver om det mesta som kan ha och göra med bilar, allt från transport, körskolor, lackering, bärgning och annat som kan vara nyttigt för bilförare. 

Njut av läsningen.