Billackering Vallentuna

Motorbloggen för motorälskare

Rishögen bakom garaget

För privatpersoner är bilar bland det som ger störst negativ klimatpåverkan i vardagen. Gör en insats idag! Gör dig av med din gamla uttjänta miljöbov på rätt sätt och undvik nya synder.

Alla kan vi nog se den framför oss – den gamla rostiga bilen som står halvt dold bakom ett garage, ofta någonstans på landet, med trasiga rutor och ett snår av brännässlor och rallarrosor kring sig. Inte gör den väl någon skada när den bara står där, eller? Och någon dag, då ska man ta tag i det och köra bort den gamla rishögen. Någon dag som är en annan dag. Men det borde vara idag.

Kan bli miljöfara

En gammal avställd bil som står och rostar sönder kan snabbt förvandlas till en miljöfara då det som en gång var säkra förslutningar och behållare går sönder och låter farliga kemikalier läcka ut. Kemikalier som hamnar på marken kan sedan föras vidare till grundvattnet och påverka både växter, djur och människor. Därför klassas gamla bilar som farligt avfall till dess att vätskor och andra farliga komponenter avlägsnats och ägaren som inte tar hand om bilen begår ett brott mot miljöbalkens regleringar. Självklart gäller detta inte bara för gamla bilar utan även gamla traktorer och liknande maskiner som också innehåller farliga kemikalier och komponenter. Också andra kringliggande reservdelar och motorer innehåller ofta giftiga ämnen och bör tas om hand på ett korrekt sätt.

Bilskrotens miljöansvar

När beslutet väl är taget och det är dags för rosthögens sista färd till skroten kanske man undrar vad som händer med bilen sen. Är allt verkligen oanvändbart rostigt skräp? Nej, det är en del av en bilskrots ansvar att ta till vara på användbara resurser. Beroende på bilens skick kan mycket återanvändas och ges nytt liv, vilket är ännu en anledning till att inte låta den gamla bilen bli stående alltför länge. Ju bättre skick, desto mer kan återanvändas och genom en ordentlig demontering kan de delar av bilen som fortfarande fungerar bli till reservdelar.

När det kommer till de miljöfarliga kemikalierna och andra skadliga komponenter så ansvarar bilskroten för att de tas om hand på ett korrekt sätt i enlighet med gällande regler. För extra hänsyn till miljön bör man även försäkra sig om att den bilskrot man väljer är miljöcertifierad. Är man osäker går det att kolla upp det hos Sveriges bilåtervinnares riksförbund där alla miljöcertifierade bilskrotar finns listade. Vi rekommenderar denna sida: https://www.bilskrotsträngnäs.se

23 Apr 2020

MOTORBLOGGEN

Välkommen till Billackering Vallentunas Motorblogg! Den här bloggen är för oss alla som älskar motorer och bilar. Vi är ingen traditionell bilblogg, utan vi skriver om det mesta som kan ha och göra med bilar, allt från transport, körskolor, lackering, bärgning och annat som kan vara nyttigt för bilförare. 

Njut av läsningen.