Billackering Vallentuna

Motorbloggen för motorälskare

Tillfällen då folk kan glömma att stanna i trafiken

Det finns en del märken på vägarna som kan vara extra viktiga att hålla reda på, dessa är de markeringar som visar när och var man ska stanna på vägarna. Att komma ihåg att stanna är en av de viktigaste trafikreglerna för att undvika olyckor och krockar på vägarna. Det finns olika typer av vägmarkeringar för när man ska stanna i olika situationer, en del där man alltid måste stanna och andra där man bara behöver stanna vid vissa tillfällen.

Väjningslinjen

Väjningslinjen kombineras vanligtvis med en vägskylt och är den linje som trafikanten inte bör passera när de får väjningsplikt. Föraren bör antingen sakta in eller stanna helt beroende på situationen innan de korsar markeringen. Den ser ut som vita, upp- och nedvända trianglar på en horisontell linje.

Stopplinje

Linjen markerar att alla fordon måste stanna helt innan de passerar den. Markeringen kombineras alltid med en vägskylt eller ett trafikljus, som förklarar varför man måste stanna. Symbolen ser ut som ett långt, rakt, vitt streck och är endast till för att visa platsen där man måste ha bromsat in helt. Den har i sig ingen egen mening eller betydelse.

Övergångsställe

Ett övergångsställe kan markeras med vägmarkeringar men det kan också visas med ett vägmärke eller en trafiksignal. En kombination av alla tre kan också förekomma. Symbolen betyder att fotgängare har företräde och att bilister har väjningsplikt, samt måste släppa fram gångtrafikanter på dessa ställen. Den ser ut som flera lodräta streck på linje bredvid varandra.

Cykelöverfart

En cykelöverfart kan också den markeras med vägmarkering, vägmärke och/eller en trafiksignal. Den är helt enkelt detsamma som ett övergångsställe, med skillnaden är att den istället gäller för cyklister. Symbolen ser ut som en eller två linjer av lodräta rader med kvadrater som passeras av cyklisten.

Farthinder

Ett farthinder har som funktion att sänka hastigheten på vägen och tvinga trafikanterna att sakta ned, det kan till exempel vara ett gupp eller en grop. Den kan visas på flera olika sätt, men ett sätt är genom zick-zackiga linjer av kvadrater på vägen. En farthindersmarkering kombineras också ofta med en vägskylt.

Stopp

Det finns också vägmarkeringar som kanske tydligast av alla visar att man måste stanna på en viss punkt, stopplikts-markeringen. Denna visar i stora, vita eller gula bokstäver att det är förbjudet att stanna på en viss punkt. Den används alltid tillsammans med vägmärket för stopplikt.

Dessa var de vägmarkeringar som kanske är några av de viktigaste att komma ihåg när man är ute och kör.

Läs mer om vägmarkeringar för större trafiksäkerhet.

20 Nov 2017

MOTORBLOGGEN

Välkommen till Billackering Vallentunas Motorblogg! Den här bloggen är för oss alla som älskar motorer och bilar. Vi är ingen traditionell bilblogg, utan vi skriver om det mesta som kan ha och göra med bilar, allt från transport, körskolor, lackering, bärgning och annat som kan vara nyttigt för bilförare. 

Njut av läsningen.