Billackering Vallentuna

Motorbloggen för motorälskare

Billackering Vallentuna

 

Sida 3

Sex tips inför körkortet

22 aug 2017

Ska du ta körkort? Förmodligen är du då i full färd med att övningsköra och att plugga till teoriprovet. Att ta körkort är inte helt lätt, så det kan är bra att ta tillvara på alla tips som finns därute. I den här texten har vi samlat ett antal tips som kan hjälpa dig på vägen till en godkänd uppkörning.

Övningskör mycket

Det är viktigt att övningsköra mycket. Även när du känner dig bekväm med att manövrera bilen, kommer du sannolikt att ofta stöta på nya situationer i trafiken. Dessa situationer bör man lära sig hantera på ett bra sätt, annars är det svårt att få godkänt på uppkörningen.

Övningskör där du ska köra upp

Att övningsköra i de områden man ska köra upp i kan vara en avgörande skillnad på dagen för uppkörningen. Ska du till exempel köra upp i Kristianstad, bör du ta dig tiden att övningsköra runt staden och i centrum i Kristianstad. På uppkörningsdagen är du troligtvis lite nervös. Att då känna till omgivningarna väl kan vara avgörande för om du får ditt körkort eller inte.

På så vis finns en fördel att ta körkort i sin egen stad. Om du till exempel nyligen har flyttat till Kristianstad från Stockholm, finns en risk att du får det svårare att klara av uppkörningen än någon som bott i Kristianstad i hela sitt liv.

Läs mer här: http://www.körkortkristianstad.se.

Försök köra med samma bil som på uppkörningen

Givetvis behöver man inte köpa en ny bil av en viss modell, bara för att det är den som används vid uppkörningen. Det kan dock vara värt det att kolla upp vilka bilar som används och vad karaktärsdragen för dem är.

Ett exempel på något som kan skilja sig åt olika bilar emellan är vridmomentet. Kanske har bilen du kör privat i mycket bra vridmoment, medan bilarna som används vid uppkörningen är sämre när det gäller det? I sådana fall är det stor risk att du får motorstopp. Motorstopp är dock inte något man brukar bli fälld på, men när man redan är nervös är ett motorstopp något man gärna inte vill få.

Var allmänt förberedd

Dagen för uppkörningen bör du se till att förbereda dig ordentligt. Gå och lägg dig i tid så att du hinner sova mycket och är ordentligt utvilad. Ett annat tips är att se till att besöka toaletten, dricka vatten och kanske äta något energirikt innan uppkörningen påbörjas. Annars finns det en risk att din körning störs då koncentrationen försämras.

Säkerheten är viktigast

Något som är bra att ha i åtanke under uppkörningen är att säkerheten är viktigast. Det är trots allt inspektörens uppgift (bland annat) att kontrollera så att du kan framföra bilen på ett säkert sätt. Därför kan det vara en bra idé att vara extra tydlig med att du kollar döda vinkeln och vidtar andra nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Ta minst en körlektion – men gärna fler

Det finns de som övningskör privat och klarar uppkörningen på första försöket. Det är dock svårt, och det är ganska få som gör det. Att ta en regelrätt körlektion är bra av flera skäl. Till exempel är lärarna uppdaterade med de senaste reglerna inom trafiken, samt att de har mycket erfarenhet av att få elever just att klara av uppkörningar och få körkort. Sannolikheten är stor att de är bättre lärare än den du övningskör privat med.

Körkort är absolut nödvändigt

15 aug 2017

Det blir allt svårare för unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden och konkurrensen dem emellan blir allt hårdare. Saknar man som ung människa betyg från gymnasiet så hamnar man allt längre ner i hierarkin och detta gör att utanförskapet i Sverige blir allt större. En annan sak som spelar stor roll i huruvida man som ung människa kan få möjlighet till en fast anställning – oavsett vilken bransch det handlar om – är att man har ett körkort. Just körkortet har blivit lite av en markör som företag söker och som vi sa ovan så spelar det ingen roll vilket yrke det handlar om – du kan alltså söka jobb som receptionist och inte få jobbet för att du saknar körkort. Detta trots att du inte kommer att behöva detta i yrket.

Tyvärr är detta en sanning och om man ser till specifika städer så sticker Stockholm ut mest då det handlar om konkurrensen om arbeten och det blir också där som ett körkort blir som allra viktigast. Något som blir en svårighet för många då Stockholm också är den stad som är svårast att köra bil i. Det blir alltså svårare för unga att ta sitt körkort i Stockholm än vad det är för ungdomar i en mindre stad – trafiken är hårdare, intensivare och svårare att navigera sig fram igenom i Stockholm. Hur ska man då göra för att ta ett nödvändigt körkort som ung i Stockholm?

Ta ditt körkort genom en intensivkurs i Stockholm

Ja, här finns det några alternativ och ett av dem är att man söker sig till en intensivkurs ii annan stad än just Stockholm. Det vill säga – man åker iväg och tränar på att köra bil under exempelvis två veckor i en annan stad och återvänder därefter med den rosa lappen i sin hand. Detta är dock ett kostsamt alternativ och därför inte något som passar alla. Här kan det vara bättre att anmäla sig till en intensivkurs ändå – men en som äger rum i Stockholm. Att gå en intensivkurs för att ta sitt körkort handlar om att man på kort tid pressar ihop all teoretisk och praktisk kunskap som en körkortsutbildning omfattas av och kan man genomföra en sådan i Stockholm så är också mycket vunnet.

Det vi menar här är att en intensivkurs i Stockholm i långa loppet blir mer värdefull än en som är genomförd i exempelvis Kramfors – detta då man lär sig att köra i Sveriges svåraste stad rent trafikmässigt. Och – bor man redan i Stockholm så slipper man dessutom betala dyr logi för en intensivkurs på en annan ort.

Att man som ung nästan måste ha ett körkort för att kunna få tag på en lämplig sysselsättning inom arbetslivet är en sanning och det är därför viktigt att man inte skjuter detta på framtiden. Ta körkortet så fort som möjligt och om detta sedan sker genom en intensivkurs – i Stockholm eller någon annanstans – eller genom en vanlig utbildning spelar ingen roll. Huvudsaken är att man tar körkortet – denna rosa lapp kan nämligen öppna dörrar som annars riskerar att förbli låsta.

Tips när man kör lastbil

12 jul 2017

Att köra lastbil är inte som att köra en vanlig personbil. Det krävs en helt annan riskmedvetenhet då lastbilen beter sig lite annorlunda och den enkla anledningen att den är väldigt mycket större. För att köra säkert finns det ett par saker man bör känna till:

Bromsa tidigare

Som nämnt i inledningen krävs en viss riskmedvetenhet när man kör lastbil. Detta gäller särskilt om lastbilen körs med last eftersom vikten då ökar en hel del. Bromsa alltid i tid.

Bredare svängar

Det här kan särskilt appliceras på högersvängar. För att undvika att hamna på trottoarkanter eller krocka med andra föremål bör man ta ut svängen ordentligt. En bra regel är att börja svänga först när en bra bit av lastbilen har ”kommit ut” från den vägen man svänger ifrån.

Byt filer med försiktighet

Att byta fil med en lastbil är inte alls som att byta fil med en vanlig personbil. För det första har lastbilar (särskilt när de är lastade) en ganska långsam acceleration. Lastbilar bör därför alltid hålla sig i de långsamma filerna.

Om en lastbil ska göra en omkörning är det viktigt att hålla en god marginal till bilen bakom. Detta eftersom det är svårt att veta var man har lastbilen exakt. Svänger man in för tidigt framför den bilen man kör in kan det sluta riktigt illa.

Svårare att hantera backar

Till skillnad från de flesta personbilar, är det svårt som lastbilschaufför att hålla samma acceleration i en uppförsbacke. Samma gäller även åt motsatt håll – i nerförsbacke är det svårare för en lastbil att sakta ner än för en personbil.

Känn till lastbilens höjd

Det är oerhört viktigt som lastbilschaufför att känna till lastbilens höjd. Extra viktigt är det vid stadskörning, då tunnlar och infarter till olika lokaler eller garage kan vara låga i tak.

Speglarna är viktigare

Säkerställ att alla speglar är rätt inställda innan du börjar köra. Speglarna spelar en större roll vid körning av ett stort fordon än vad det gör med ett mindre – se därför till att de alltid är rätt inställda innan du börjar körningen.

Packa rätt

Dubbelkolla gärna både en och två gånger att lasten är riktigt packad och placerad. Tung last som far runt är oönskat på flera plan – speciellt om det är en dyr last.

Tips när man ska ta lastbilskörkort

12 jul 2017

Som vid alla uppkörningar kan det kännas riktigt nervöst när man ska ta ett lastbilskort. Man kan tänka sig att det känns ännu mer nervöst just vid lastbilsuppkörningar eftersom det är ett ganska mycket större fordon som man ska manövrera. Här kommer ett par tips man kan luta sig mot om nervositeten smyger sig på:

Kolla speglarna ofta

Körskolläraren kommer att tänka på hur mycket du kollar i speglarna. Detta bör med andra ord göras ofta och väl. Det är bättre att titta lite för mycket än lite för lite, då spegelkollningen är mycket viktig i den bedömning som körskolläraren gör.

Ta ut svängarna

Ta ut svängarna ordentligt när du kör. Att hamna på trottoarkanten kan anses vara mycket slarvigt och ge dig minuspoäng hos körskolläraren. Tänk på att fordonet är stort helt enkelt och förbered svängen noga.

Förbered detaljerna

Innan ni börjar köra – se till att så instrument och speglar är noggrant inställda efter dina önskemål. Ställ in både ratten och sätet i rätt körställning och glöm för all del inte att ställa in speglarna. Det är små detaljer, men likväl viktiga för att du ska få körkortet.

Kör lugnt och säkert

Det är alltid bra om du kör för lugnt och för säkert än tvärtom. Om du till exempel närmar dig en järnvägsövergång – stanna lastbilen, böj dig framåt och titta metodiskt åt både höger och vänster. Var även försiktig med bussar, har de till exempel börjat blinka ut bör du inte köra förbi. Tvärnita dock inte – gå på känsla och omdöme från fall till fall.

Det här tipset är egentligen inget specifikt för lastbilskörkortet, men kan anses vara viktigare än för ”vanligt” personbilskörkort. Om du närmar dig ett trafiklyse som har varit grönt länge – chansa inte utan håll en väldigt låg fart så att du smidigt kan bromsa in i tid. Plötsliga inbromsningar kommer inte att ge pluspoäng hos körskolläraren.

Backa mot ramp

Det finns många olika typer av ramper, vilket gör att det kan skapa en del förvirring när man kommer fram till dem. Gå alltid ur bilen och granska omgivningen och rampen innan du backar upp. Känner du att du behöver flytta på rampen lite grand – undvik det i sådana fall. Många lärare kan anse att man inte ska behöva flytta på rampen överhuvudtaget.

Ta ditt körkort med en intensivkurs i Stockholm

12 jul 2017

Tiden är ofta en avgörande faktor då det kommer till att ta körkort och bristen på sådan är ofta den enkla förklaringen till att många äldre saknar körkort. Kort sagt, i och med att man blir äldre så kommer andra saker emellan; man börjar studera, man börjar jobba, man flyttar hemifrån och man skaffar familj. Lägger man därtill att man kanske byter stad så blir det hela än tydligare då ytterligare en viktig komponent i att ta körkort i och med detta också försvinner då föräldrarna och övningskörning med dessa utgår som alternativ. Den bästa åldern för ett körkort ligger helt enkelt under de år då man är mellan sexton och nitton år och där man kan övningsköra, studera teori och kan göra det endast med sin skolgång som störande; väntar man längre än så finns risken att livet, så att säga, kommer emellan och att man plötsligt står där utan körkort och känner att tåget börjat lämna perrongen.

Vi ska här inte säga att ett körkort är något som definierar en människa och att man klarar sig bra även utan detta; speciellt som boende i Stockholm där kollektivtrafiken är betydligt bättre än i andra städer och där staden dessutom försöker uppmuntra till mindre bilister genom utökad satsning på nämnda kollektivtrafik samt på fler cykelbanor. I Stockholm kan man således klara sig bra även utan ett körkort, Men – och här kommer det avgörande i en fråga om körkort: man blir fri och mer mobil om man har det. Även om det finns en bra kollektivtrafik så kommer det alltid andra tillfällen då ett körkort kan vara väldigt bra att ha; speciellt om man ser till en familj med barn och där man ska genomföra längre resor tillsammans – eller, för den delen, bara enklare utflykter inom Stockholm. Dessutom så ska man också poängtera att det är roligt att köra bil också.

Det som man ska säga gällande detta är att tiden inte behöver vara en sådan stor faktor i att ta körkort och att det definitivt inte behöver handla om en längre sådan innan man får den efterlängtande rosa lappen i sin hand. Det som många bygger upp gällande tiden är något som är direkt hämmande och som leder till att man inte tar det; man ser att det ska handla om minst ett halvår där väntan på en uppkörningstid, där väntan på teoriprov och där väntan på att få genomföra halkbanan också väger in – kort sagt; man ser hela processen kring ett körkort som något mödosamt och om man dessutom har liten, eller ingen, körvana så ger man upp på förhand. Det behöver man inte göra och här kan vi nämna en intensivkurs som ett väldigt bra alternativ för att snabbt ta ett körkort. På en intensivkurs så får man på en komprimerad tid lära sig allt som krävs och dessutom så har man hela tiden moment framför sig som redan är bokade – teoriprov, halkbana och uppkörning –och som ligger som en morot.

 

MOTORBLOGGEN

Välkommen till Billackering Vallentunas Motorblogg! Den här bloggen är för oss alla som älskar motorer och bilar. Vi är ingen traditionell bilblogg, utan vi skriver om det mesta som kan ha och göra med bilar, allt från transport, körskolor, lackering, bärgning och annat som kan vara nyttigt för bilförare. 

Njut av läsningen.